Teslimat ve İade

Son güncellenme: 30/08/2022

Cayma Hakkı

Ücretler öğrenciden sınava giriş esnasında alınacak ve iadesi mümkün değildir. Öğrenci sınavdan başarısız olması durumunda 48 saat sonra tekrar sınava girebilir bunun için tekrar ücret ödemeyecektir. Certifyt sunacağı hizmetlerin kapsamını mevzuat çerçevesinde belirlemekte tamamen özgürdür. Bu hizmetlere ilişkin yapacağımız değişiklikler, certifyt.com sitesinde yayınlanmakla yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

Ayrıca; certifyt.com bu mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olmadığından alıcının certifyt.com'a yönelik mevzuattan kaynaklanabilecek türden en ufak cayma hakkı talebi söz konusu olamaz ve certifyt.com'tan hizmet bedelinin iadesini veya cayma hakkının kullanılmasını talepe edemez.

Yasalar gereği olarak eğer ki fiziki bir ürün internet üzerinden satılması sonrası kargolanmasından itibaren 14 gün içinde tüketicinin hiçbir gerekçe göstermeden cayma hakkı mevcuttur. Bu hakkı kullanabilmesi için doğrudan satıcı kişi ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu hususun certyifyt.com'dan talep edilmesi mümkün değildir. Ancak ürün fiziken kargolanmak suretiyle teslim edilse dahi yine de yasa gereğince cayma hakkının söz konusu olmayacağı haller mevcuttur.

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (e-kitap, Pdf, video, ses kaydı) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Hizmetin İfası

Her ne kadar certifyt.com üzerinden sanal bir ürüne ilişkin alım satımın aracılığı söz konusu olsa da eğer ki fiziki bir ürünün alım satımı söz konusu olursa bu malın teslimat masrafları alıcıya ait olacaktır.

Hizmetin ifası; ödemenin gerçekleşmesinden sonra alıcıya taahhüt edilen süre içerisinde gerçekleştirilir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmeti alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren vadesi içinde teslim eder. Elbette mücbir sebep ve ifanın imkansızlaşması halleri söz konusu olabilir.

Herhangi bir nedenden ötürü alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenemez veya yapılan bu ödemede bir sebepten ötürü aksaklık olursa; satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğüne ve ifaya zorlanamaz.

Eğer ki fiziki bir ürün söz konusu olursa bu ürünün satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat alıcı tarafından teslim alınmasından önce alıcı tarafından tek taraflı olarak yapılan sipariş iptallerinden ötürü doğacak kargo bedellerinden alıcı kişi tek başına sorumlu olacaktır.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde alıcıya bilgi vermek zorundadır ve eğer bir kargo masrafı var ise bununla birlikte tahsil edilen ödemelerin tümünü bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde iade edecektir.

Satıcı Tarafın Beyan ve Taahhütleri

Satıcı olan kişi sözleşme konusu mal veya hizmetini tüketici mevzuatına uygun olarak, siparişte belirtilen niteliklere itibar etmek suretiyle sağlam şekilde ve eğer mevcut ise garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte alıcı olan kişiye teslim etmek zorundadır.

Satıcı, ürün veya hizmetin sanal olarak teslimini yahut kargolanmasını engelleyen mücbir sebepler sebebiyle sözleşme konusu ürün veya hizmetleri süresi içinde teslim etmekte edemeyeceği kanaatinde veya edemez ise, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

Eğer ki bu sözleşme konusu ürün veya hizmet; alıcı olan kişiden başka birine teslim edilecekse, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesi gibi hallerde satıcı katiyen sorumlu değildir..

Bootstrap